Výstavba detského ihriska, plážového ihriska,

pódia, záhradnej terasy, ubytovania...